Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hạnh Lâm

nan-thanhchuong-thcshanhlam@edu.viettel.vn